Obchodní podmínky

provozovatel:

Legraf s. r. o., Maškova 859/2, 614 00 Brno, Česká republika IČ: 293 75 649, DIČ: CZ293 75 649

Korektura / náhled etikety


Před tiskem Vám etiketu u níž dochází ke změně (např. název, objem, barevnost atd.) zašleme k náhledu na uvedený e-mail v objednávce, kdy provedete vizuální kontrolu textů a rozvržení etikety. Náhled ke korektuře zpracujeme a odešleme zpravidla do 2 pracovních dní od přijetí objednávky do systému. 
Máme vykalibrované tiskárny. Výroba probíhá v Česku na profesionálních zkalibrovaných tiskárnách. Barevnost etiket na e-shopu se může na Vašem monitoru mírně lišit. V případě zájmu si prosím vyžádejte vzorky. Doporučujeme především u velkých objednávek, pokud chcete mít přesnou jistotu barevnosti.

Způsob platby

 

Bankovním převodem - platba předem na účet


Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte výzvu k platbě a variabilní symbol platby, který Vás bude identifikovat. Částku prosím převeďte na bankovní účet 2201368476 / 2010 vedený u Fio banka, a.s. CZ (uvedený ve výzvě k platbě)

Daňový doklad zasíláme v elektronické podobě k vytištění nebo uchovávání a splňuje legislativní požadavky. V tištěné podobě doklady nezasíláme.

Platba objednávky na základě vystavené faktury po odsouhlasení tiskových dat, objemu tisku a zvolenému způsobu dopravy / osobnímu odběru. 

 

Možnost platby barterem - vínem: V hodnotě objednávky můžete jako vinař nám jako provozovateli nabídnout svůj produkt v podobě láhve vína. Ve výši počtu ks lahví vína a stejné výši objednávky našeho e-shopu můžete směnit své víno jako barter. Napište do poznámky objednávky heslo "BARTER" + "počet ks láhve vína v hodnotě XX Kč". Vyhrazujeme si však jako provozovatelé právo barter odmítnout nebo pouze jeho část ve výši hodnoty objednávky. Objednávku před zaplacením můžete kdykoliv stornovat. 
Proč barter? Podpoříme-li vás jako vinaře, podpoříme tím lokální trhy. Zároveň tak ušetříme na marketingu tedy relokujeme finanční zdroje tam kde jsou potřeba, abyste mohli s námi dále růst.

Dodání

Dodací lhůty etiket na víno

Zboží je expedováno ihned po vytištění, dokončení závěrečných prací a ověření platnosti objednávky, popřípadě zaplacení zálohové faktury. Zpravidla expedujeme do 5-10 prac. dnů od potvrzení tiskových dat. Přejete-li si etikety vyhotovit expresně, kontaktujte nás prosím telefonicky pro ověření kapacity výroby. Expresní zhotovení je účtováno s 30%.

Způsob zaslání zboží

Balíkovou přepravní službou DPD (Česká a Slovenská republika, dodání druhý den po odeslání celá ČR a SK).
Cena za poštovné a balné je uvedena v košíku.


Reklamace


Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 2 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 2 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací či přepravou.


Storno objednávky


Zaslaná objednávka je závazná a lze ji stornovat pouze ve chvíli, kdy nejsou zahájeny práce na zakázce (grafické úpravy, tisk, expedice). V opačném případě je nutné uhradit stornopoplatek za náklady vzniklé při zpracování objednávky dle těchto sazeb.
• Na zakázce nebyly započaty žádné práce: 0 Kč
• Byly provedeny grafické úpravy nebo byl odeslán návrh: 300 Kč
• Zboží bylo vytištěno: 300 Kč + 65% z ceny tisku
• Zboží bylo odesláno: 100% z ceny objednávky + náklady na dopravu a případné vícenáklady s vrácením zásilky + případné administrativní úkony.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.
Námi nabízené produkty jsou tvořeny na základě Vaší objednávky a jedná se tak o zakázkovou výrobu zboží, které je upraveno dle přání kupujícího.


Odstoupení od kupní smlouvy


Nejedná-li se o případ uvedený výše dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího viz kontakty.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Nárok na úhradu škody vzniklé na dodaném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Byl-li kupujícímu společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně tohoto dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


Ochrana osobních údajů


Veškeré osobní, kontaktní či jiné údaje, které získáme z Vaší objednávky nebudou poskytovány třetím stranám. Jediným možným případem, kdy jsou tato data kupujícího předány třetí straně, je při přepravě objednaného zboží přepravní službě. Přepravci jsou předána pouze data nezbytně nutná k úspěšnému doručení Vaší zásilky na místo dodací adresy uvedené v objednávce.

Individuální požadavky


Individuální návrh
V případě zpracování zcela individuálního návrhu se cena odvíjí od náročnosti jeho zpracování. Zákazník je předem informován o ceně za individuální grafický návrh, a jeho případné korektury. Výstupem návrhu jsou profesionální tisková a výrobní data.

 

Individuální úprava
V případě individuální úpravy návrhu z nabídky se cena odvíjí od náročnosti jeho zpracování úpravy. V případě, že se cena zpracování „vejde“ do paušální základní ceny za individuální úpravu bude cena úpravy přičtena k objednávce. Zákazník je předem informován o ceně za individuální úpravu návrh nad rámec paušální ceny uvedené u daného typu produktů.

Slevy a marketingové akce


Slevy není možno kombinovat nebo sčítat s dalšími slevami, případně je kumulovat v rámci dalších marketingových akcí, pokud není uvedeno jinak.

Copyright


Všechny uvedené motivy jsou chráněny autorským zákonem.